Подписаться на рассылку новостей по почте Наші новини в Твіттері Підписатися на новини по RSS
АвтоМедіа Холдинг
друкувати

АвтоМедіа Холдинг

АвтоМедіа Холдинг (АМХ) об'єднує 4 українських автомобільних сайта. Холдинг має ексклюзивне право на продаж рекламних площ сайтів-учасників. Але, при цьому, ніяк не впливає на редакційну політику даних ресурсів.

Загальна денна аудиторія ресурсів холдингу на сьогодні перевищує 80.000 чоловік. Серед яких 89% - українці. У тиждень наші сайти відвідує більше мільйона відвідувачів.

Сайти, що входять до холдингу, мають незалежні джерела відвідуваності, а також - свою унікальну аудиторію. Це дозволяє знизити до мінімуму перетин аудиторій проектів і зробити максимально ефективним комплексне розміщення реклами на всіх ресурсах одночасно. Таке розміщення дасть охоплення якнайширшого кола потенційних клієнтів.

АМХ також пропонує цільове спрямування показів реклами, що дозволяє зробити охоплення певного сегмента аудиторії, наприклад - показ реклами в окремих розділах сайтів (нові автомобілі, авто-новини, шини та диски, запчастини та інше).

Мета холдингу

  1. Створити продукт який дозволяє рекламодавцям зробити максимальне охоплення автомобільної аудиторії.
  2. Полегшити ряд організаційних питань при плануванні, проведенні та оцінці рекламної компанії, таких як медіапланування, бронювання, фінансові питання, і т.п.
  3. Стандартизувати рекламні пропозиції сайтів холдингу.

Работа з рекламними агентствами.

АМХ в першу чергу спрямований на роботу з РА. Ми прагнемо стати надійним і перспективним партнером для агентств. Для цього нами розроблена і постійно удосконалюється гнучка і прозора система агентських знижок і бонусів, що дозволяє нашим постійним партнерам запропонувати своїм клієнтам розміщення реклами на кращих автомобільних сайтах за найбільш вигідними цінами.

Робота з рекламодавцями.

Автомедіа Холдинг також відкритий для співпраці з компаніями, які розміщують рекламу в Інтернеті без участі рекламних агенств. Наші фахівці готові вивчити Ваші завдання і зробити Вам максимально вигідне індивідуальну пропозицію по розміщенню реклами на наших сайтах, а також запропонувати весь спектр послуг - від складання медіа-плану до оцінки ефективності кампанії.

Як з нами зв'язатися?

 

АвтоМедиа Холдинг

АвтоМедиа Холдинг (АМХ) объединяет 4 украинских автомобильных сайта.  Холдинг имеет эксклюзивное право на продажу рекламных площадей сайтов-участников. Но, при этом, никак не влияет на редакционную политику данных ресурсов.

Общая дневная аудитория ресурсов холдинга на сегодня превышает 80.000 человек. Среди которых  89% - украинцы. В неделю наши сайты посещает более миллиона человек.

Сайты, входящие в холдинг, имеют независимые источники посещаемости, а также – свою уникальную аудиторию. Это позволяет снизить до минимума пересекаемость аудиторий проектов и сделать максимально эффективным комплексное размещение рекламы на всех ресурсах одновременно. Такое размещение  даст охват наиболее широкого круга  потенциальных клиентов.

АМХ также предлагает целевое направление показа рекламы, позволяющее сделать охват определенного сегмента аудитории, например – показ рекламы в отдельных разделах сайтов (новые автомобили, авто-новости, шины и диски, запчасти и др.)

Цели холдинга

  1. Создать  продукт позволяющий рекламодателям сделать максимальный охват автомобильной аудитории.
  2. Облегчить ряд организационных вопросов при планировании, проведении и оценке  рекламной компании, таких как медиапланирование, бронирование, финансовые вопросы, и т.д.
  3. Стандартизировать рекламные предложения сайтов холдинга.

Работа с рекламными агентствами.

АМХ в первую очередь направлен на работу с РА. Мы стремимся стать надежным и перспективным партнером для агентств. Для этого нами разработана и постоянно совершенствуется гибкая и прозрачная система агентских скидок и бонусов, позволяющая нашим постоянным партнерам предложить своим клиентам размещение рекламы на лучших автомобильных сайтах по наиболее выгодным ценам.

Работа с рекламодателями.

АвтоМедиа Холдинг также открыт для сотрудничества с компаниями, которые размещают рекламу в Интернете без участия рекламных агенств. Наши специалисты готовы изучить Ваши задачи и сделать Вам максимально выгодное индивидуальное предложение по размещению рекламы на наших сайтах, а также предложить весь спектр услуг – от составление медиа-плана до оценки эффективности кампании.

Как с нами связаться?